Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zastanawiasz się skąd brać pieniądze na działania Twojej organizacji? W tym dziale opisaliśmy główne źródła finansowania NGO. Sprawdź jak pozyskać fundusze dla fundacji i stowarzyszenia.

Dotacje

Dotacje są jedną z najczęstszych form finansowania działań organizacji. To bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na cel zgodny z jej statutem. Znajdziesz tu najważniejsze informacje o dotacjach, w tym dotacjach na realizację zadań publicznych.

Czym jest dotacja i kto może ją otrzymać

Dotacje ze środków publicznych

Dotacje na realizację zadań publicznych

Organizacja dostała dotację. O czym musi pamiętać [INFOGRAFIKA]

Odpłatna działalność pożytku publicznego

Czy wiesz, że fundacje i stowarzyszenia mogą pobierać opłaty od uczestników swoich działań? Robią to, pod pewnymi warunkami, w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Poznaj zasady prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.

Odpłatna działalność pożytku publicznego

Działalność odpłatna organizacji pozarządowej [INFOGRAFIKA]

Kody PKD

Działalność gospodarcza

Organizacja pozarządowa może zarabiać na realizację swoich celów statutowych sprzedając usługi lub produkty. Musi wtedy zarejestrować działalność gospodarczą. Tutaj dowiesz się jak ją zarejestrować, prowadzić i jak zakończyć działalność komercyjną w NGO.

Chcemy rozpocząć sprzedaż

Jak zarejestrować działalność gospodarczą - krok po kroku

Prowadzimy działalność gospodarczą – obowiązki i przywileje, ważne terminy

Zakończenie działalności gospodarczej przez NGO

Kody PKD

Zbiórki publiczne

Możesz też zbierać pieniądze lub dary rzeczowe w miejscach publicznych i przeznaczać je na cele pożytku publicznego. Poniżej informacje o tym, czym jest zbiórka publiczna, jakie obowiązki wiążą się z organizacją zbiórki i jak ją przeprowadzić legalnie.

Zbiórki publiczne

Co jest, co nie jest zbiórką publiczną [INFOGRAFIKA]

Darowizny pieniężne i dary rzeczowe

O darowiźnie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze lub sprzęty, które do nas należą. NGO korzystają z takiej ofiarności. Same także mogą przekazać darowiznę innej organizacji. Przeczytaj o czym musi wiedzieć darczyńca i obdarowany.

Darowizny

Dary rzeczowe

Przekaż NGO darowiznę, skorzystaj z odliczenia podatkowego [INFOGRAFIKA]

Sponsoring

Chcesz uwzględnić sponsoring jako źródło finansowania działań swojej organizacji? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić. Znajdziesz tu informacje o tym, kiedy sponsoring staje się działalnością gospodarczą i czym się różni od darowizny.

Sponsoring

Umowa darowizny, umowa sponsoringu, umowa barterowa

Aukcje charytatywne

Stowarzyszenia i fundacje mogą też być organizatorami aukcji charytatywnych. Sprawdź, czego należy dopilnować, żeby przeprowadzić aukcję poprawnie.

Aukcje charytatywne

SMS-y charytatywne

W pewnych sytuacjach warto zastanowić się nad zbieraniem środków na określony cel przy pomocy SMS-ów. Jak zorganizować SMS-ową zbiórkę i co z podatkiem VAT? Piszemy o tym tutaj.

SMS-y charytatywne

Loterie fantowe

Organizacjom pozarządowym, ale także grupom nieformalnym często zdarza się organizować loterie fantowe w szkole, przedszkolu lub na festynie. Tutaj znajdziesz informacje o tym jak zgłosić i rozliczyć loterię fantową, co to mała loteria fantowa i czym jest kwota bazowa.

Loterie fantowe

Pożyczki

W pewnych sytuacjach organizacje mogą zaciągnąć pożyczkę. Mogą jej również same udzielić. Zapoznaj się z informacjami na ten pożyczek w NGO. Kto może ich udzielać, jakie opłaty i podatki się z tym wiążą i kiedy trzeba zawrzeć umowę pożyczki.

Pożyczki

Fundacja udziela pożyczki spółce zależnej

Nawiązki

W ramach konkursu dotacyjnego przyznawane są też środki z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz zasilają między innymi nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzane przez sądy od sprawców przestępstw. Tutaj są informacje o nawiązkach sądowych dla organizacji pozarządowych.

Nawiązki [material w przygotowaniu]

Zapytania ofertowe

Organizacje mogą konkurować z innymi podmiotami, zgłaszając swoje oferty na realizacje jakiegoś zadania. Może się to odbywać w wybranym trybie zmówień publicznych. Ta procedura różni się znacznie od uzyskiwania dotacji.

Zasady udzielania zamówień [materiał w przygotowaniu]

Składki członkowskie

Składki członkowskie to wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz swojej organizacji. Tutaj dowiesz się między innymi czy składki członkowskie są obowiązkowe, kto ustala ich wysokość i czy od składek płaci się podatek dochodowy.

Składki członkowskie