Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Organizacje pozarządowe muszą pamiętać o prawie podatkowym oraz regulacjach ustawy o rachunkowości. To najważniejsze, jedne z bardziej zawiłych, obciążone najpoważniejszymi sankcjami obowiązki każdej organizacji. Pomagamy się w nich zorientować.

Podstawy Dokumenty księgowe

Co to jest księgowość

Księgowość to rejestrowanie wydarzeń finansowych. Mają one miejsce nawet w najmniejszej organizacji - np. w stowarzyszeniu, które (tylko) zbiera składki. Organizacja może zlecić prowadzenie księgowości na zewnątrz lub wyznaczyć do księgowania oddzielną osobę - jednak informacje o księgowości musi też mieć zarząd NGO. To dlatego, że księgowość formalnie porządkuje wiele spraw (zatrudnienie, wydatki w projektach, podatki etc.).

Co to jest księgowość 

Księgowość to obowiązek każdej organizacji pozarządowej

Prowadzenie księgowości to obowiązek każdej organizacji pozarządowej. Muszą ją prowadzić wszystkie fundacje i stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe. Podstawowe wytyczne w tym zakresie zawiera ustawa o rachunkowości.

Kto, kiedy i jak musi prowadzić księgowość?

Pełna księgowość i uproszczona ewidencja (UEPiK)

Zasady prowadzenia księgowości zawiera ustawa o rachunkowości. Prostszą wersją księgowości jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK), którą opisuje ustawa o działalności pożytku. Organizacja pozarządowa musi zdecydować, którą formę księgowania przyjmie.

Pełna księgowość

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Plan kont i polityka rachunkowości w organizacji pozarządowej

Polityka rachunkowości to szczegółowe zasady, jakimi kieruje się organizacja pozarządowa rejestrując zdarzenia finansowe. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest plan kont porządkujący poszczególne koszty i wydatki.

Jak powinna wyglądać polityka rachunkowości

Co to jest zakładowy plan kont? Z czego się składa?

Obowiązki księgowego - jak organizacja pozarządowa współpracuje z księgowym

Księgowa lub księgowy może być pracownikiem organizacji pozarządowej. Księgowość możemy też zlecać na zewnątrz np. biuru rachunkowemu. Jednak w każdej sytuacji potrzebne jest odpowiednie ułożenie współpracy organizacji (zarządu, dyrektora czy pracowników) z osobą prowadzącą księgowość.

Jak współpracować z księgowym/księgową?

Kto odpowiada za księgowość - obowiązki zarządu

To zarząd odpowiada za księgowość. Nawet jeśli zlecona jest na zewnątrz lub wyznaczona jest do jej prowadzenia osoba, to zarząd poniesie konsekwencje niewywiązywania się z poszczególnych obowiązków (np. niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego).

Księgowość obowiązkiem zarządu

Zakończenie roku w organizacji pozarządowej - obowiązki ważne z punktu widzenia księgowości

Sporządzenie obowiązkowego sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej, sprawozdania z realizacji projektów, rozliczenia z urzędem skarbowym - wszystko to może okazać się prostsze, jeśli będziemy pamiętali o paru czynnościach przed końcem roku.

Zamknięcie roku w księgowości organizacji

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej

Sporządzenie i złożenie w terminie sprawozdania finansowego to jeden z najważniejszych obowiązków organizacji pozarządowej związanych z księgowością.

Sprawozdanie finansowe

Dokumenty księgowe

Księgowość to między innymi gromadzenie dokumentów. Należy to robić w odpowiedni sposób np. odpowiednio je zabezpieczając. Sam dokument musi spełniać kilka warunków, żeby uznać go za wartościowy dla księgowości (spełniający wymagania ustawy o rachunkowości i innych ustaw).

Co to są dokumenty księgowe, jak się je opisuje i przechowuje?

Jednolity plik kontrolny (JPK)

To sposób na wymianę informacji między organizacją pozarządową a urzędem skarbowym. Dotyczy tych organizacji, które prowadzą księgowość w komputerze. JPK będzie stosowany coraz powszechniej i już niedługo obowiązki z nim związane będą dotyczyć dużej części organizacji pozarządowych.

Co to jest jednolity plik kontrolny?

Dokumenty księgowe

Księgowość to między innymi gromadzenie dokumentów. Należy to robić w odpowiedni sposób np. odpowiednio je zabezpieczając. Sam dokument musi spełniać kilka warunków, żeby uznać go za wartościowy dla księgowości (spełniający wymagani ustawy o rachunkowości i innych ustaw).

Co to są dokumenty księgowe, jak się je opisuje i przechowuje?

Dokumenty księgowe - kiedy mogą znaleźć się poza biurem organizacji pozarządowej

Dokumenty mogą znaleźć się poza biurem co najmniej w dwóch sytuacjach: kiedy organizacja pozarządowa zleca prowadzenie księgowości na zewnątrz oraz wyniesienia dokumentów wymaga od organizacji kontrola.

Oryginały dokumentów poza biurem

Organizacja pozarządowa wystawia fakturę / rachunek

Faktura pojawia się kiedy organizacja pozarządowa dokonuje sprzedaży. Sprawdź czym różni się faktura od rachunku, kiedy się je wystawia i jak prawidłowo to robić.

Jak i kiedy wystawić fakturę / rachunek [materiał w przygotowaniu]

Organizacja pozarządowa wystawia notę księgową

W jakich sytuacjach organizacja pozarządowa może posługiwać się dokumentem nazywanym notą księgową i czym ten dokument tak naprawdę jest.

Nota księgowa - kiedy organizacja może ją wystawić

Kasa fiskalna w organizacji pozarządowej

Kiedy organizacja pozarządowa ma obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej. Czy kasa wymagana jest przy każdej sprzedaży?

Jak prowadzić kasę fiskalną w organizacji pozarządowej